En högfettdiet är farlig för oss. Det mantrat känner du säkert igen från forskares framträdanden i media. Vet du hur deras högfettdiet ser ut? Den innehåller 20 energiprocent från vitt rent socker. Så har fettet i decennier fått skulden för vad sockret åstadkommer. 

Ett sötare blod bygger i princip enbart på forskning genomförd på människor, eftersom vi och djur kan skilja oss åt. Under min research har jag däremot hela tiden snubblat över studier på möss där forskare upprepade gånger påpekar att en ”high fat diet” leder till typ 2-diabetes. Jag har aldrig brytt mig om detta eftersom studier på människor visar på något helt annat. En ”high-fat diet” som innehåller väldigt lite kolhydrater, som exempelvis LCHF, förbättrar alla symptom på typ 2-diabetes om man är människa. Min slutsats har varit att skillnaderna antingen beror på att mössen har en annorlunda ämnesomsättning eller på att det är något skumt med den ”high-fat diet” som forskarna använder på möss.

Vem lever på späck, socker och mjölkprotein?

Jag har många gånger tänkt att jag ska sätta mig in i mössens diet. Så häromdagen googlade jag ”high fat diet mouse chow”. En av de första träffarna blev denna: Majority of studies of high-fat diets in mice inaccurately portrayed. År 2007 granskade ett gäng forskare vilken slags musdiet man använt i de studier som publicerats i de högst rankade tidskrifterna.

RESULTAT: Det man kallar ”high fat diet” består ofta av 60 procent späck, 20 procent vitt socker och 20 procent av proteinet casein. Det är alltså inte underligt att de stackars mössen får diabetes. Det är vad jag skulle kalla för en HSHF diet, högsocker/högfettdiet. Perfekt motor för diabetesutveckling.

Värst är kanske att forskarna i en tredjedel av studierna inte ens berättade hur kosten var utformad. En aningslös läsare kan då tro att en high-fat diet faktiskt enbart är en high-fat diet. På detta vis får fettet skulden för det som sockret orsakar. Många musstudier visar numera att när forskare tillsätter en extra dos socker utvecklar mössen diabetes än effektivare.

Ju mer jag granskar kostforskningen, desto mer börjar det likna något slags Kafkaprocess.

SLUTSATS: möss och människor är nog ganska lika ändå.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.